فایل ورد خوش بيني - بدبيني و خودكارآمدي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

لینک دانلود

 فایل ورد خوش بيني - بدبيني و خودكارآمدي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد خوش بيني - بدبيني و خودكارآمدي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد خوش بيني - بدبيني و خودكارآمدي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد خوش بيني - بدبيني و خودكارآمدي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه خوش بینی - بدبینی و خودكارآمدی بیماران مبتلا به مولتیپل اسكلروزیس و افراد عادی بیمارستان امام خمینی مهاباد صورت گرفت.روش كار: این تحقیق مورد - شاهدی در فصل زمستان و بهار 93-1392، در مهاباد انجام گرفت. جامعه آماری شامل كلیه بیماران مبتلا به مولتیپل اسكلروزیس مراجعه كننده به بیمارستان امام خمینی مهاباد بود. تعداد 75 نفر از بیماران به روش در دسترس انتخاب و با 75 نفر دیگر از نظر سن، جنسیت و سطح تحصیلات همتاسازی گردید. برای جمع آوری داده ها از آزمون تجدید نظر شده جهت گیری زندگی و پرسشنامه خودكارآمدی شرر استفاده شده و داده ها با استفاده از برنامه spss-19 و از طریق آزمون u من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: این تحقیق نشان داد كه بیماران مبتلا به مولتیپل اسكلروزیس در مقایسه با افراد عادی از میانگین كمتری در خوش بینی، خودكارآمدی و زیرمقیاس پشتكار برخوردار بودند (p<0.01). همچنین بین خوش بینی - بدبینی و خودكارآمدی (تلاش، پشتكار، ابتكار) در این بیماران همبستگی مثبت وجود داشت (p<0.01).نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق، بیماران مبتلا به مولتیپل اسكلروزیس در مقایسه با افراد عادی خوش بینی و احساس خودكارآمدی كمتری را گزارش كردند كه برنامه ریزی برای كاهش مشكلات خلقی و همچنین افزایش احساس خودكارآمدی بیماران برای افزایش سلامت روانی این بیماران پیشنهاد می شود.
كلید واژه: خوش بینی، بدبینی، خودكارآمدی، مولتیپل اسكلروزیس

توضیحات بیشتر