فایل ورد ارتباط اميدواري و سلامت روان در بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستكتومي

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط اميدواري و سلامت روان در بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستكتومي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط اميدواري و سلامت روان در بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستكتومي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط اميدواري و سلامت روان در بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستكتومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط اميدواري و سلامت روان در بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستكتومي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: با در نظر داشتن سرطان پستان و درمان های آن از جمله ماستكتومی، به نظر می رسد روش های درمانی فشارهای روانی زیادی را در زندگی زنان ایجاد كرده و سطح امیدواری آنها را متاثر می سازد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین فایل ورد ارتباط اميدواري و سلامت روان در بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستكتومي انجام شد.روش كار: این مطالعه پژوهشی از نوع توصیفی همبستگی بود كه طی آن در سال 1392، 100 بیمار مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستكتومی در بیمارستان سیدالشهداء اصفهان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه امید «هرث» و پرسشنامه سلامت روانی «SCL 25» بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و تحلیلی از طریق آزمون های آماری t مستقل، ANOVA، آزمون تعقیبی شفه و ضریب همبستگی اسپیرمن در SPSS-17 استفاده گردید.یافته ها: بر اساس یافته ها 49 درصد (49 نفر) از واحدهای مورد پژوهش از نظر امید در سطح بالا بوده و از نظر ابعاد 9 گانه سلامت روانی، بیشترین میانگین (3.05±1.72) مربوط به اختلالات افسردگی بود. در این مطالعه با توجه به نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین امیدواری و سلامت روان ارتباط خطی مستقیم معنی داری مشاهده شد (s=0.565 و p<0.001).نتیجه گیری: از آنجا كه در این مطالعه ارتباط بین امیدواری و سلامت روان تایید گردید، اتخاذ روش های مشاوره و روان شناسی به عنوان یك الویت مهم در مراكز درمانی می بایست مورد توجه مسوولین و مدیران بهداشتی قرار گیرد كه از این طریق می تواند نقش مهمی در رفع بسیاری از مشكلات روانی ناشی از ناامیدی ایفاء شود.
كلید واژه: سرطان پستان، ماستكتومی، سلامت روان، امید

توضیحات بیشتر