فایل ورد روان سنجي پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان ساکن شهرهاي ايران (HELIA) در جمعيت شهري منطقه بلوچستان

لینک دانلود

 فایل ورد روان سنجي پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان ساکن شهرهاي ايران (HELIA) در جمعيت شهري منطقه بلوچستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد روان سنجي پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان ساکن شهرهاي ايران (HELIA) در جمعيت شهري منطقه بلوچستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد روان سنجي پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان ساکن شهرهاي ايران (HELIA) در جمعيت شهري منطقه بلوچستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد روان سنجي پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان ساکن شهرهاي ايران (HELIA) در جمعيت شهري منطقه بلوچستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :10

سواد سلامت عبارت از مهارتهای شناختی، اجتماعی و توانایی افراد برای دست یابی به درک و استفاده از اطلاعات موجود در راه ترویج و حفظ سلامتی خوب است. به رغم وجود ابزارها و مقیاس های متعدد برای سنجش سواد سلامت، هنوز مقیاس قابل تعمیمی برای استفاده در جوامع گوناگون ارائه نشده است.پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان ساکن شهرهای ایران (HELIA) ابزاری بومی و متناسب با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی است که، جهت سنجش سواد سلامت جمعیت عمومی 18 تا 65 سال ساکن شهرهای ایران طراحی شده است. روان سنجی و پایایی این ابزار قبلا در شهر تهران انجام شده است. در این مطالعه، بررسی روایی و پایایی این ابزار بومی در جمعیت شهری بلوچستان، با تفاوت های فرهنگی و اجتماعی انجام شد. این مطالعه مقطعی در جمعیت شهری بلوچستان و با شرکت 400 نمونه که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، اجرا شد. روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی با محاسبه ضریب همبستگی درونی آن، ارزیابی شد.یافته ها نشان داد HELIA دارای همسانی درونی مناسبی (آلفای کرونباخ 0.785 تا 0.9.0) برای سنجش سواد سلامت در نمونه بررسی شده است.بر اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی (REMSA=0.07، CFI=0.97، X2/df=3.2، GFI=0.81 NFI=0.95، AGFI=0.82) پرسشنامه فوق از روایی سازه مطلوبی برخوردار است، لذا این مقیاس در ابعاد دسترسی، خواندن، فهم، ارزیابی و تصمیم گیری قادر به سنجش سواد سلامت است. یافته های این مطالعه روایی و پایایی HELIA را در جمعیت مورد نظر تایید کرد.
كلید واژه: سواد سلامت، بزرگسالان، روان سنجی

توضیحات بیشتر