فایل ورد بررسي افزايش چربي خون فاميلي در خانواده هاي مورد مطالعه ليپيد و گلوکز تهران: يک مطالعه مقطعي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي افزايش چربي خون فاميلي در خانواده هاي مورد مطالعه ليپيد و گلوکز تهران: يک مطالعه مقطعي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي افزايش چربي خون فاميلي در خانواده هاي مورد مطالعه ليپيد و گلوکز تهران: يک مطالعه مقطعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي افزايش چربي خون فاميلي در خانواده هاي مورد مطالعه ليپيد و گلوکز تهران: يک مطالعه مقطعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي افزايش چربي خون فاميلي در خانواده هاي مورد مطالعه ليپيد و گلوکز تهران: يک مطالعه مقطعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :12

افزایش چربی خون فامیلی یکی از شایع ترین اختلالات ارثی متابولیسم چربی ها است که با غلظت بالای LDL و کلسترول، بروز تاندون گزانتوما و خطر بالای بیماری زودرس عروق کرونر قلب تشخیص داده می شود. مطالعه حاضر، به بررسی ارتباط پلی مورفیسم 2228671rs در ژن LDLR با افزایش چربی خون فامیلی در خانواده های مورد مطالعه جمعیت قند و لیپید تهران (TLGS) پرداخته است.مطالعه مقطعی حاضر به منظور بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم شایع از ژن LDL-R با این بیماری، در گروهی از افراد شرکت کننده از میان 15005 فرد تحت مطالعه TLGS انجام شد. در مطالعه حاضر 206 نفر (در غالب 22 خانواده) انتخاب شد. نمونه ژنومی افراد استخراج و با استفاده از روش Tetra Primer ARMS-PCR، پلی مورفیسم ژن مورد نظر تعیین ژنوتیپ شد. سپس تجزیه و تحلیل آماری به وسیله نرم افزارهای POWER MARKER، FBAT، PLINK، PROGENY، SPSS در جمعیت مورد مطالعه انجام شد.مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط معنادار بین حضور 2228671rs و بیماری افزایش چربی خون فامیلی وجود ندارد (p=0.7055). فراوانی آلل مینور (MAF) T برابر با 0.1016 محاسبه گردید. در جمعیت مورد بررسی افراد حامل ژنوتیپ TT یافت نشد. فراوانی آلل T نسبت به آلل دیگر در جمعیت مورد مطالعه کمتر بود و همچنین عدم وجود ژنوتیپ TT در جمعیت مورد مطالعه می تواند بیانگر نقش محافظتی آلل Tدر مقابل بیماری افزایش چربی خون فامیلی و بیماریهای قلبی عروقی باشد. برای حصول اطمینان و رسیدن به نتایج قابل تعمیم به همه جمعیت ایرانی پیشنهاد می گردد بررسی های بعدی با تعداد افراد بیشتر توام با آزمایشات مولکولی و معاینات فیزیکی برای این پلی مورفیسم انجام گیرد.
كلید واژه: LDLR ،TLGS، افزایش چربی خون فامیلی، پلی مورفیسم rs2228671

توضیحات بیشتر