فایل ورد توصيف عوامل موثر در رخداد حوادث ناخواسته باليني: 16 گزارش تحليل ريشه اي خطا در يک بيمارستان آموزشي

لینک دانلود

 فایل ورد توصيف عوامل موثر در رخداد حوادث ناخواسته باليني: 16 گزارش تحليل ريشه اي خطا در يک بيمارستان آموزشي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توصيف عوامل موثر در رخداد حوادث ناخواسته باليني: 16 گزارش تحليل ريشه اي خطا در يک بيمارستان آموزشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توصيف عوامل موثر در رخداد حوادث ناخواسته باليني: 16 گزارش تحليل ريشه اي خطا در يک بيمارستان آموزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توصيف عوامل موثر در رخداد حوادث ناخواسته باليني: 16 گزارش تحليل ريشه اي خطا در يک بيمارستان آموزشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :12

یکی از مهم ترین نگرانی های نظام سلامت مباحث و چالش های ایمنی بیمار است. تحلیل ریشه ای خطا یک فرایند نظامند برای شناسایی علل و عوامل منتسب وقایع یا خطاها است. هدف از این مطالعه بررسی گزارشات تحلیل ریشه ای خطا برای تعیین سهم عوامل در رخداد وقایع ناگوار بود.این مطالعه در یک بیمارستان آموزشی در سال 1393-94 انجام شد. فرایند تحلیل ریشه ای خطا منطبق بر پروتکل «NPSA تحلیل وقایع ناگوار بالینی» انجام شد. تعیین سهم فراوانی عوامل منتسب در رخداد هر واقعه ناگوار براساس آمار توصیفی انجام شد.در بررسی 16 واقعه ناخواسته 38 مشکل مرتبط با مراقبت و خدمت و 317 فاکتور انتسابی شناسایی شد. از بین عوامل انتسابی عوامل مرتبط با وظیفه (20%)، آموزش (16%)، ارتباطات (14%) و تیم (13%) در رخداد وقایع ناخواسته بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.نادیده گرفتن راهنماهای بالینی و دستورالعمل ها، نظارت و راهنمایی نامناسب، کمبود مهارت های ارتباطی و موضوعات مرتبط با فرهنگ سازمانی مهم ترین عوامل نقصان در این مطالعه بود.
كلید واژه: عوامل موثر، حوادث ناخواسته، RCA

توضیحات بیشتر