فایل ورد رضايتمندي جانبازان و خانواده آنان از بيمه تکميلي در دريافت دارو

لینک دانلود

 فایل ورد رضايتمندي جانبازان و خانواده آنان از بيمه تکميلي در دريافت دارو دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رضايتمندي جانبازان و خانواده آنان از بيمه تکميلي در دريافت دارو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رضايتمندي جانبازان و خانواده آنان از بيمه تکميلي در دريافت دارو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رضايتمندي جانبازان و خانواده آنان از بيمه تکميلي در دريافت دارو :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :12

رضایت جانبازان و خانواده آنان در ارتباط با خدمات بیمه تکمیلی در دریافت دارو، محل دریافت دارو (فاصله مکانی) و فرایند رضایت از روند دریافت هزینه های پرداختی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش مقطعی، 1016 جانبازان و خانواده تحت پوشش آنان (والدین، همسر و فرزندان) به روش تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند، اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. جانبازان بیش از خانواده تحت پوشش خود از خدمت دارو 661 نفر (%65.1) استفاده کرده بودند. میانگین (انحراف معیار) درصد جانبازی 19.13 درصد با انحراف معیار 14.3 بود. از بین گیرندگان خدمت 747 نفر (%73.4) داروی خود را از مراکز تحت پوشش بیمه تکمیلی تهیه کرده بودند. 269 نفر هزینه پرداخت کرده بودند و 112 مورد (%41.6) برای دریافت هزینه خود از بیمه تکمیلی استفاده کردند. میزان رضایتمندی زیاد/بسیار زیاد از خدمت «دریافت دارو» %93.6، از فاصله مکانی «محل دریافت دارو» %82.5 و از دریافت هزینه پرداختی خدمت «دارو» %31.5 بود. میزان رضایت از فاصله مکانی محل دریافت دارو در گروه جانباز 25 درصد و بالاتر، کمتر از جانبازان کمتر از 25 درصد جانبازی و خانواده تحت پوشش آنان است (p<0.001).نتایج این مطالعه نشان داد رضایتمندی جانبازان و خانواده آنان از فرایند باز پرداخت هزینه های پرداخت شده کمتر از دریافت دارو و فاصله مکانی محل دریافت دارو است.
كلید واژه: دارو، رضایتمندی، بیمه تکمیلی، جانباز، جنگ

توضیحات بیشتر