فایل ورد بررسي تاثير روند پيري بر تغييرات ارتباطات شبكه هاي كاركردي در افراد بزرگسال سالم (يادداشت پژوهشي)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير روند پيري بر تغييرات ارتباطات شبكه هاي كاركردي در افراد بزرگسال سالم (يادداشت پژوهشي) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير روند پيري بر تغييرات ارتباطات شبكه هاي كاركردي در افراد بزرگسال سالم (يادداشت پژوهشي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير روند پيري بر تغييرات ارتباطات شبكه هاي كاركردي در افراد بزرگسال سالم (يادداشت پژوهشي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير روند پيري بر تغييرات ارتباطات شبكه هاي كاركردي در افراد بزرگسال سالم (يادداشت پژوهشي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي پزشكي زيستي

تعداد صفحات :17

اگرچه بررسی های گسترده ایی در زمینه نقش تغییرات بافت مغزی ناشی از افزایش سن در بسیاری از مطالعات انجام شده است. با این حال بررسی تاثیر روند پیری بر تغییرات ارتباطات شبكه های كاركردی نیازمند بررسی های بیشتر است. هنگامی كه مغز یك سری تغییرات را در انجام یك فعالیت شناختی تجربه می كند، تاثیر این تغییرات بر ارتباطات شبكه های كاركردی می تواند توسط مطالعات تصویربرداری تشدید مغناطیسی كاركردی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه، ما سعی در بررسی تاثیر روند پیری بر تغییرات ارتباطات سه شبكه كاركردی مهم شامل شبكه حركت، بینایی و شبكه ناهمبسته با فعالیت در افراد بزرگسال سالم در مقایسه با گروه كنترل داریم. برای این منظور از داده های تصویربرداری كاركردی مرتبط با یك آزمون ساده بینایی و حركتی استفاده می شود. در طی این مطالعه، شبكه های ارتباطات كاركردی مرتبط با حركت، بینایی و شبكه ناهمبسته با فعالیت برای هر فرد محاسبه می شود. سپس قدرت ارتباطات كاركردی برای گروه های مختلف سنی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. این مطالعه سه فرضیه در ارتباط با تاثیر افزایش سن بر تغییرات ارتباطات كاركردی را مورد ارزیابی قرار داده است: 1- درگیری نواحی قدامی مغز در شبكه ارتباط كاركردی مرتبط با حركت در جبران كاهش فعالیت و ارتباطات عصبی در نواحی خلفی به وقوع می پیوندد. 2- فعالیت و گستره ارتباطی شبكه ناهمبسته با فعالیت كمتر كاهش می یابد. 3- گستره ارتباطی در نواحی خلفی مرتبط با شبكه كاركردی بینایی كاهش می یابد. بنا بر نتایج حاصل از این مطالعه دو فرضیه اولی تائید و پذیرفته شدند ولی تغییرات شبكه ارتباطی كاركردی مرتبط با بینایی متفاوت بود. همچنین نتایج نشان داد شبكه های ارتباطی كاركردی در افراد مسن در مقایسه با جوانان تغییر نموده است. شبكه های ارتباط كاركردی در بزرگسالان بطور متوسط دارای قدرت ارتباطی قوی تری نسبت به جوانان می باشد.
كلید واژه: پیری، شبكه ارتباط كاركردی، مطالعات تصویربرداری كاركردی

توضیحات بیشتر