فایل ورد مطالعه خطاهاي انساني در عمليات مين زدايي با استفاده از تكنيك CREAM

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه خطاهاي انساني در عمليات مين زدايي با استفاده از تكنيك CREAM دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه خطاهاي انساني در عمليات مين زدايي با استفاده از تكنيك CREAM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه خطاهاي انساني در عمليات مين زدايي با استفاده از تكنيك CREAM،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه خطاهاي انساني در عمليات مين زدايي با استفاده از تكنيك CREAM :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :9

اهداف: با توجه به خطرات عملیات مین زدایی و همچنین گستره وسیع میادین مین بجا مانده از جنگ تحمیلی در كشور، مطالعه حاضر به منظور شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در میان پرسنل مین زدایی در یكی از كارگاه های مین زدایی در مناطق جنگی غرب كشور انجام گرفت.روش ها: این پژوهش مقطعی، در سال 1394 با استفاده از توانمندی های تكنیك CREAM در چهار مرحله اصلی: تجزیه و تحلیل وظایف، ارزیابی شرایط كاری اثر گذار بر وظایف، تعیین سبك های كنترلی و تخمین احتمال خطای شناختی كلی صورت گرفت. با استفاده از مدل رگرسیون خطی، همبستگی بین شرایط كاری و احتمال خطای كلی، شرایط موثر معنی دار تعیین گردید.یافته ها: با انجام مطالعه حاضر مشخص شد عملیات مین زدایی از 18 وظیفه تشكیل شده است. بیشترین و كمترین احتمال خطای شناختی كل به ترتیب مربوط به وظایف دسته شناسایی فنی با 0.0099 و وظایف دسته كندوكاو با 0.0031 بود. شرایط كاری، زمان در دسترس و تناسب سیستم های انسان و ماشین به عنوان موثرترین عوامل كاهنده عمكرد شناسایی شدند. از مجموع نه شرایط كاری اثرگذار بر عملكرد، شش شرایط كاری اثرگذار بر عملكرد دارای سطح معنی داری0.05>P value بود.نتیجه گیری: می توان با كاهش عوامل كاهنده عملكرد از جمله متناسب سازی زمان در دسترس، شرایط كاری، سیستم های انسان و ماشین و یا افزایش عوامل بهبود دهنده از جمله افزایش همكاری و تعامل، انجام دو یا چند كار به كمتر از حد توان فردی، موجبات كاهش احتمال خطای انسانی را در عملیات مین زدایی فراهم آورد.
كلید واژه: خطای انسانی، خطای شناختی، مین زدایی، CREAM

توضیحات بیشتر