فایل ورد الگوي اپيدميولوژيكي بيماري سياه سرفه در ايران طي سال هاي 1392-1390

لینک دانلود

 فایل ورد الگوي اپيدميولوژيكي بيماري سياه سرفه در ايران طي سال هاي 1392-1390 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد الگوي اپيدميولوژيكي بيماري سياه سرفه در ايران طي سال هاي 1392-1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد الگوي اپيدميولوژيكي بيماري سياه سرفه در ايران طي سال هاي 1392-1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد الگوي اپيدميولوژيكي بيماري سياه سرفه در ايران طي سال هاي 1392-1390 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :10

اهداف: هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیك موارد سیاه سرفه گزارش شده طی سالهای 1392-1390 در ایران می باشد.روش: در این مطالعه مقطعی از داده های موجود استفاده شده است. دوره زمانی مطالعه 1390 الی 1392 بوده است. از ترشحات نازوفارنكس هر مورد مظنون جهت جداسازی بردتلا پرتوسیس با روش كشت یا PCR نمونه تهیه شد. داده ها پس از پالایش وارد نرم افزار SPSS 16 شد. آنالیز با آزمون كای دو و رگرسیون لجستیك انجام گرفت.نتایج: از 3629 مورد مظنون به سیاه سرفه گزارش شده از استانهای ایران، نتایج آزمایشگاهی %6.6 مثبت بوده است. بر اساس نتایج آزمون تك متغیره، موارد تایید شده آزمایشگاهی سیاه سرفه در زنان بیشتر از مردان (%7.3 در برابر %5.9، P=0.045)، در افراد ساكن در شهر بیشتر از روستا (%6.8 در برابر %6، P=0.195)، در افراد واكسن نگرفته بیشتر از افراد 5 نوبت واكسن دریافت كرده (%9.4 در برابر %4.2، P<0.001) و گروه سنی كمتر از دو ماه بیشتر از دیگر گروه های سنی (P<0.001) بوده است. ضمنا پس از تعدیل اثر مخدوش كنندگی، فقط سن كمتر از دو ماه در بروز موارد تایید شده آزمایشگاهی سیاه سرفه نقش داشته است (P=0.01، OR=2.45).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد كه سن بویژه سن كمتر از دو ماه از عوامل تعیین كننده مهم در بروز موارد سیاه سرفه تایید شده است.
كلید واژه: سیاه سرفه، بردتلا پرتوسیس، اپیدمیولوژی، ایران

توضیحات بیشتر