فایل ورد پيش بيني اهمال كاري سازماني و رضايت از زندگي بر اساس فرسودگي شغلي و سابقه خدمت

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني اهمال كاري سازماني و رضايت از زندگي بر اساس فرسودگي شغلي و سابقه خدمت دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني اهمال كاري سازماني و رضايت از زندگي بر اساس فرسودگي شغلي و سابقه خدمت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني اهمال كاري سازماني و رضايت از زندگي بر اساس فرسودگي شغلي و سابقه خدمت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني اهمال كاري سازماني و رضايت از زندگي بر اساس فرسودگي شغلي و سابقه خدمت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :9

اهداف: اهمال كاری عوارض منفی و نامطلوبی در سازمان بر جای می گذارد كه كاهش بهره وری، نارضایتی مراجعان، كاهش انگیزه كاركنان و افزایش غیبت و جا به جایی از جمله آنهاست. هدف از این پژوهش پیش بینی اهمال كاری بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمتی در بین كاركنان یك یگان نظامی بوده است.روش ها: این پژوهش از نوع مقطعی و جامعه پژوهش كلیه نیروهای رسمی شاغل در یك یگان خدمتی بودند كه به روش تصادفی 100 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها توسط سه پرسشنامه اهمال كاری (صفاری نیا و رازلیقی)، رضایت از زندگی (داینر، امون و لارسن) و فرسودگی شغلی (مسلش) گردآوری شد.یافته ها: یافته ها نشان داد كه بین اهمال كاری و فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اهمال كاری و سابقه خدمتی نیز رابطه منفی معنادار وجود داشت، اما بین رضایت از زندگی با فرسودگی شغلی و سابقه خدمت رابطه معناداری مشاهده نگردید. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد كه فرسودگی شغلی و سابقه خدمت 0.245 واریانس مربوط به اهمال كاری را تبیین می كنند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان اظهار داشت هر چقدر فرد از نظر سابقه خدمتی پیشرفت می كند میزان اهمال كاری وی كمتر می شود. شاید یكی از دلایل این امر این باشد كه بطور معمول در یگانهای نظامی با افزایش سابقه، فرد با محیط نظامی سازگاری بیشتری می یابد و كمتر به اهمال كاری روی می آورد در حالی كه در ابتدای خدمت به دلیل عدم سازگاری و همچنین حجم بیشتر فعالیتها فرد ترجیح می دهد از زیر بار مسوولیت فرار نماید.
كلید واژه: اهمال كاری، رضایت از زندگی، فرسودگی شغلی، سابقه خدمت

توضیحات بیشتر