فایل ورد اثر تمرينات تقويتي - كششي مختلط و مجزا بر فراواني مواضع مبتلا و بهبود شاخص هاي درد در يك مجتمع صنايع دفاعي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تمرينات تقويتي - كششي مختلط و مجزا بر فراواني مواضع مبتلا و بهبود شاخص هاي درد در يك مجتمع صنايع دفاعي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تمرينات تقويتي - كششي مختلط و مجزا بر فراواني مواضع مبتلا و بهبود شاخص هاي درد در يك مجتمع صنايع دفاعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تمرينات تقويتي - كششي مختلط و مجزا بر فراواني مواضع مبتلا و بهبود شاخص هاي درد در يك مجتمع صنايع دفاعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تمرينات تقويتي - كششي مختلط و مجزا بر فراواني مواضع مبتلا و بهبود شاخص هاي درد در يك مجتمع صنايع دفاعي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :9

اهداف: هدف این تحقیق بررسی اثر تمرینات تقویتی - كششی مختلط و مجزا بر فراوانی مواضع درد و بهبود شاخص های آن در پرسنل یك مجتمع صنایع دفاعی بود.روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی كلیه كارگران مذكر یك مجتمع تولیدی صنایع دفاعی (132 نفر) بررسی شدند. نمونه ها بصورت تصادفی در 3 گروه 44 نفری (گروه تمرینات تقویتی و كششی، گروه تمرینات تقویتی، و گروه تمرینات كششی) تقسیم شدند. گردآوری اطلاعات از طریق یك برنامه تمرینی تقویتی - كششی، پرسشنامه استاندارد خلاصه شده درد، و معیار بصری ارزیابی درد انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تست كلموگروف اسمیرونوف، و تستهای پارامتریك تی زوج، آنووا و تست تكمیلی توكی استفاده شد.یافته ها: آزمون آنووا قبل از درمان بین گروه ها معنی دارنبود، ولی بعد از درمان بین متغیرهای شاخص بصری درد (P=0.017)، و شاخص های خلاصه شده درد در گروه ها (P=0.019) معنادار بود. كلیه مقادیر قبل و بعد و درصد تغییرات شاخص بصری درد، و پرسشنامه خلاصه شده درد بین گروه های 1 (گروه تمرینات تقویتی - كششی) تا 3 (گروه تمرینات كششی) معنادار بود. بیشترین میزان تغییرات در گروه تمرینات تقویتی - كششی مشاهده شد. بیشترین فراوانی درد نیز بترتیب مربوط به نواحی زانو، كمر، گردن بود.نتیجه گیری: انجام تمرینات تقویتی - كششی مختلط اثر بهتری در كاهش فراوانی مواضع درد در سیستم اسكلتی عضلانی و بهبود شاخص های درد دارد.
كلید واژه: درد، اسكلتی عضلانی، تمرینات تقویتی - كششی

توضیحات بیشتر