فایل ورد اثربخشي آموزش نوروفيدبك در كاهش علايم و نشانه هاي افراد نظامي مبتلا به اختلال اضطراب فراگير

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي آموزش نوروفيدبك در كاهش علايم و نشانه هاي افراد نظامي مبتلا به اختلال اضطراب فراگير دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي آموزش نوروفيدبك در كاهش علايم و نشانه هاي افراد نظامي مبتلا به اختلال اضطراب فراگير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي آموزش نوروفيدبك در كاهش علايم و نشانه هاي افراد نظامي مبتلا به اختلال اضطراب فراگير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي آموزش نوروفيدبك در كاهش علايم و نشانه هاي افراد نظامي مبتلا به اختلال اضطراب فراگير :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :10

اهداف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش نوروفیدبك در كاهش علایم و نشانه های افراد نظامی با اختلال اضطراب فراگیر بود.روش ها: با یك مطالعه كارآزمایی بالینی تصادفی كنترل دار، افراد بر اساس نتایج پرسشنامه اضطراب فراگیر (GAD-7) انتخاب و 30 نفر از افرادی كه معیارهای ورود و خروج از مطالعه را داشتند، بصورت تخصیص تصادفی، به دو گروه 15 نفری شامل آموزش نوروفیدبك و گروه كنترل تقسیم شدند. افراد سه بار در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یك ماه بعد از درمان از نظر پرسشنامه های GAD-7 و پرسشنامه فراشناخت مورد بررسی قرار گرفتند. گروه درمانی دوازده جلسه و گروه كنترل هیچ مداخله ای دریافت نكرد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS 18 و به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر، تست های تی وابسته و تی مستقل تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد كه آموزش نوروفیدبك نسبت به گروه كنترل از نظر مقیاس اختلال اضطراب فراگیر (زمان بعداز درمان P=0.001 و زمان پیگیری P=0.001) و نمره كلی پرسشنامه فراشناخت (زمان بعداز درمان P=0.001 و زمان پیگیری P=0.001) بطور معناداری اثربخش تر است. همچنین اندازه اثر در آموزش نوروفیدبك قابل توجه بود، بطوریكه میزان بهبودی مربوط به اضطراب فراگیر (اندازه اثر= 1.56) و در مورد پرسشنامه فراشناخت (اندازه اثر= 1.71) بود.نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی معنادار آموزش نوروفیدبك نسبت به گروه كنترل، این رویكرد می تواند یكی از درمان های اختلال اضطراب فراگیر باشد.
كلید واژه: آموزش نوروفیدبك، اختلال اضطراب فراگیر، پرسشنامه فراشناخت و باورهای فراشناختی

توضیحات بیشتر